Reálie

15. září 2013 v 20:34 |  Info

Doporučujeme si přečíst Pravidla RPG.

Něco málo o vzniku a historii Gold Pitu

Píše se rok 2027. V Africe byly objeveny náležiště, které skrývaly nepředstavitelné bohatství - diamanty. Vznikly díky tomu obrovské doly ve velké hloubce v podzemí. Jelikož Afrika už byla vyspělá, potřebovali diamanty z dolů dostat - potřebovali hledače diamantů nebo-li těžaře. Po celém světě se rozšířila zvěst, že do Afriky se sjíždí ti nejlepší z nejlepších. Samozřejmě, jaké mohlo být lákadlo pro lidi, aby se odstěhovali do dolů? Bylo to něco nového, slibovali jim hory doly a samozřejmě taky tučnou odměnu. Lidé přijímali. A že jich bylo dost. Do dolů se odstěhovali, a jelikož byli hodnoceni a oceňováni podle práce, kterou odvedli, snažili se v dolech trávit co nejvíce času. O vše bylo postaráno. Technologie zařídili, že měli sluneční teplo i světlo, podzemní voda procházela čističkou, takže jí klidně mohli pít, zavlažovat provizorní políčka a tak podobně.
Když se jim začalo stýskat po rodinách, vydobyli si na tehdejších správcích, aby se za nimi do Podzemí mohli přistěhovat blízcí. Místa bylo dost, všeho bylo dost. Odůvodnili to i tak, že se bude mít kdo starat o políčka a o vše, co bude potřeba. Oni budou ještě produktivnější, protože nebudou muset spoustu času trávit myšlenkami na své blízké. Správci usoudili, že je to velmi dobrý nápad.
Na povrch se vraceli jenom výjimečně. Vše co potřebovali, měli dole, a když ne, nadzemští jim seslali potřebnou zásilku. Vztahy mezi nimi byly dobré. Vzájemně si dělali službu. Postupem času nadzemské napadlo, proč vlastně podzemské neovládnout. Oni o tom vlastně ani nemusejí vědět. A tak jednoho dne vyšla vyhláška, která tvrdila, že se na Zemi objevil nový druh moru a že jedině v Podzemí jsou v bezpečí. Lidé v Podzemí tomu uvěřili. Nevycházeli na povrch ani potom, co tato vyhláška byla vyhlášena za neplatnou. Strach jim to nedovolil.
Jak čas ubíhal, původní hledači zestárli a na jejich původ a historii se zapomnělo. Svým dětem nevykládali, jak se do Podzemí dostali kvůli moru. Báli se, že jim stále hrozí nebezpečí. Kdo by neudělal první poslední pro svou rodinu? Proto se na život nad nimi úplně zapomnělo.

Gold Pit

V roce 2025, kdy začala vrcholit poptávka po diamantech a v těžebních místech v JAR začaly docházet zásoby nerostu,
zvaného diamant, poslala asociace velkých klenotnických firem nejlepší výzkumníky do střední Afriky, kde měli najít další naleziště diamantu. Po 2 letech bádání a hledání našli obrovské naleziště diamantů v odlehlých oblastech bývalých ropných vrtů. V jednom z vrtů podle moderních detektorů našli ukryté diamanty v hloubce kolem 12 km.
Po podání hlášení asociaci přišlo rozhodnutí, že se budou muset naverbovat nejlepší těžaři diamantů z celého světa. Jenže takoví lidé si byli vědomi své pozice a v té době brali přes 30% ze zisku z každého kg diamantu, který vytěžili. Díky chytré hlavě šéfa, jednoho z šéfa, asociace napadlo, že by se mělo v bývalém vrtu v podzemí postavit zcela nové město, které by poskytovalo tolik komfortu jako na povrchu.
Tomuto úkolu svěřili nejlepšímu projektantovi na světě, Tonymu Hillovi, který dokázal projektovat mnoho staveb v podzemí a podzemní město mělo být jeho novou výzvou. Samozřejmě tato operace byla pod razítkem "top secret". Dostal od asociace do rozpočtu 100 mld. USD, které měly pokrýt všechny náklady se zpevněním terénu, postavením základních staveb jako jsou nemocnice, domy, parky, čističky, elektrárny, přístupy k budoucím dolům, obchodům, základní správní budova a přístup z povrchu do podzemí se zásobovacími šachtami.
Hill se dokázal vejít do této sumy díky tomu, že využil starý vrt, díky kterému už nemusel vymýšlet způsoby, jak vydolovat zeminu z podzemí z hloubky 12 km. Díky 15 šachtám, které přenášeli materiál na stavbu během 1 roku dokázali zpevnit prostor o rozloze 150 km2 (které se postupně zvětšovalo, kvůli zeleni) betonem a pomalu se udělala základní infrastruktura v podzemí. V roce 2030 se již mohli nastěhovat první skupiny těžařů diamantů, kteří měli k dispozici byty a auta. Prostředí bylo podobné jako na povrchu, pouze chyběly v podzemí obchody, služby, které by ukojili jejich všechny potřeby.
Po prvních rocích, kdy pracovali tito dolovači pod smlouvou velké asociace si umanili, aby se mohli za nimi přestěhovat i rodiny. Zasadili se o to, aby se přestěhovali do tohoto podzemního městěčka Gold Pit první učitelé, obchodníci a také překupníci diamantů, kterým se říkalo v té době odboráři. Městečko měli ve správě víceprezidenti společností v asociaci, kteří se dobrovolně přestěhovali do podzemního města, začalo se jim říkat "Primusové". Městečko si žilo dál svým tempem až doteď.

Prefektura

Podzemí prosperuje. O chod celé této společnosti se starají Primusové. Kdo že to jsou Primusové?
Primusem se nemůže stát jen tak někdo. Je to jeden z mnoha. Jeden, kterého si ostatní vysloužilí primusové zvolí. Musí v něj mít důvěru. Nepsanou tradicí je, že se v rodinách tato funkce dědí. Každý Primus je vázán slibem mlčenlivosti. Nesmí ostatním občanům Podzemí prozradit, že život, který žijí, může být úplně jiný. Že se může odehrávat úplně někde jinde, že Podzemí není jediným místem k žití.
Znalosti Primusů se postupně předávají z generace na generaci. Pro mladé, právě zvolené, Primuse je velmi těžké přijmout realitu. Nad nimi je celý svět a oni o tom celý svůj život nevěděli. První dny v úřadu jsou pro ně velmi náročné. Všichni na ně koukají, jako kdyby nesli váhu celého světa. A je tomu tak. Brzy tu váhu ponesou a pocítí na vlastní kůži, jaké to je starat se o obyvatele Podzemí. Postupem času pochopí, proč před nimi pravdu skrývají. Jak by mohli obyvatelstvu říct, že celou dobu žijí odříznutí od celého světa, kde je 6 světadílů. Z náporů těchto informací, by se mohli pominout. Znají jen Podzemí. Oproti světu na povrchu je to jen malá plocha. Pro ně je to všechno, co znají. Zkuste někomu sebrat jedinou věc, kterou si jsou stoprocentně jistí, a uvidíte, co to s nimi udělá.
Mezi Primusi se občas najdou i tací, kteří protestují. Každý Primus musí složit slib mlčenlivosti. Kdykoliv ho poruší, ostatní Primusové se postarají o to, aby se informace, která nikdy neměla navštívit cizí ucho, nešířila dál. A když se o to postarají, tak postarají a je jim jedno, jaké prostředky k tomu použijí.
Primusové nemají lehký život. Jejich povolání však neznamená to, že by byli nějak odloučeni od společenského života. Jen je to pro ně složitější. Svým rodinám a blízkým nemůžou říct, co v práci vlastně dělají. Jsou zahaleni tajemstvím. Pro ostatní to jsou prostě jenom politici, kteří se zabývají politikou. To také dělají, ale jejich hlavní funkcí je udržet Podzemí na živu a v plné síle. Vymýšlejí zákony a normy, kterými se ostatní obyvatelé musí řídit. Řád není nijak tvrdý. Od všech se očekává dodržování svých povinností, tolerance ostatních občanů a snaha o společné fungování.

Překupníci

V době, kdy se nastěhovali do podzemí první skupiny hledačů diamantů, se spolu s nimi také nastěhovali překupníci diamantů, kteří měli vyjednávat co nejlepší podmínky pro pracovníky v podzemí. V té době se jim říkali tedy odboráři. Díky nim mají to, co využívají dnešní generace dětí hledačů diamantů. Zasadili se o to, aby život v podzemí byl skoro stejný jako na povrchu. Jenže, jak čas plynul a obměnila se generace hledačů diamantů v podzemí, překupníci využili svoji důležitou roli v komunikaci s nadzemským světem a začali se zneviditelňovat. Jakoby v jejich společnosti taková skupina neexistovala. Využili neinformovanost nové generace o nadzemském světě a stali se skrytou elitou pro podzemské aniž by o tom měli zdání. Začali pracovat spíše pro sebe, zisky z diamantových dolů jdou nejméně 70% do jejich kapes. Drží současné dolovače pod myšlenkou, že dolují tuny diamantů, pro chod Podzemí. Řídí a hlídají tajemství o všech obchodních cestách mezi povrchem a podzemím. Mohou si toho dost dovolit, ale aby střežili tajemství o nadzemí, také toho dost dávají podzemním, aniž by o tom věděli. Mají styky s nejvyššími představiteli prefektury, nebo-li primusy. Tahají za nitky ve všech důležitých věcech, jako je řízení společenství a informační média. Jsou to také ti, kteří určují, jaké technologie, výrobky a jak dobrý život budou mít obyvatelé tohoto malého společenství. Navenek žijí jako představitelé důležitých organizací v Gold Pitu. Tuší, že pokud se dozví ostatní o existenci světa na povrchu, budou mezi prvními, kteří odnesou za tuto věc veškerou zodpovědnost, proto dělají první poslední, aby s primusy zakryli všechny stopy.

Jaké jsou v této chvíli podmínky v Podzemí? Jaké jsou podmínky pro život?

Přečtěte si 1. Běžný život v Gold Pitu


Čtěte dále:

 


Aktuální články

Reklama